Utbetaling fra Havbruksfondet

Denne uken betaler Fiskeridirektoratet ut midlene fra Havbruksfondet for 2019 til kommuner og fylkeskommuner. I alt 458,5 millioner kroner skal fordeles i år.

Kystkommunene som har avsatt areal til oppdrett får i underkant av 450 millioner kroner av fondet, mens fylkeskommunene får overført vel 9 millioner kroner.

I år blir det for første gang fordelt midler til kommunene hvor det er klarert ny lokalitetsbiomasse siste to år, mellom 1.9.2017 og 1.9.2019, enten i form av helt nye lokaliteter eller gjennom å tillate utvidelse av eksisterende lokaliteter. Dette er begrenset oppad til kr 5 millioner pr. kommune.

Oppdatert: 24.10.2019