Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

01.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Cermaq Norway AS for konseptet «iFarm». Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks Drift SUS om fem utviklingstillatelser.

Avklaring om utviklingstillatelser

22.02.2019

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture AS for konseptet "Smart Fish Farm". Direktoratet har også avslått søknaden fra Arctic Seafood Group AS om tre utviklingstillatelser til konseptet "Intelli-Aqua".