Skjul søk

Rømming i Trøndelag

14.04.2020

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune.

20.03.2020

Anleggsinspeksjoner kan utsettes

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet.

Avklaringer om utviklingstillatelser

25.02.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser på til sammen 6240 tonn MTB til Reset Aqua AS og to utviklingstillatelser på til sammen 1350 tonn MTB til Lerøy Seafood Group ASA.