Skjul søk

Kraftig økning i oppdrett av rensefisk

02.06.2014

Produksjon av rensefisk er den nye næringen innen oppdrett av andre marine fiskearter. Det er først og fremst produksjon av rognkjeks som dominerer (95 prosent).

Faggruppa følgjer planen

30.04.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 følgjer oppsatt plan. Vedtak om tilsegn og avslag i gruppe B er ferdigstilt. Gruppe C vil bli ferdig i juni.

Omfanget av Ilholmane-rømmingen klart

11.04.2014

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.