Skjul søk

Død fisk ved to anlegg i Troms

04.06.2019

Det er i dag meldt om dødelighet ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» går til Harstad i ettermiddag.

Jordskjelv og oppdrettskar

04.06.2019

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

Tall og fakta

07.06.2019

Viktig å huske at tonn og antall er grove anslag og at det tar noe tid å få alle fakta på plass. Vi oppdaterer tallene og annen informasjon fortløpende.

Rømming på Frøya

29.05.2019

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?

29.05.2019

Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

13 000 tonn laks død i nord

24.05.2019

Grovt anslått er nå 13 000 tonn, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg.