Skjul søk

11 600 tonn død laks i nord

22.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at rundt 11 600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

10 000 tonn død laks til nå

21.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Algesituasjonen i nord

26.06.2019

Beredskapen i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms er avsluttet.

Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet

02.05.2019

– Det har blitt sagt at vi har vært strenge siden det er et relativt lite antall søknader som har gått igjennom, men vi er trygge på at vi har gjort faglige gode vurderinger basert på kriteriene som ligger til grunn for ordningen.

Avklaring om utviklingstillatelser

30.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Mowi AS om 36 utviklingstillatelser til konseptet AquaStorm. Direktoratet har også avslått søknad fra Aquantum Leap AS om 24 utviklingstillatelser til konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k.

Avklaring om utviklingstillatelser

26.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Reset tilbakemelding om at deres konsept vurderes å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet har avslått Floating Fish Farming Unit AS sin søknad om 10 utviklingstillatelser til et konsept med lakseoppdrett i skip.