Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

12.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknader om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming AS, Deltamerden AS og Unitech Salmo Solar AS.

Avklaring om utviklingstillatelser

05.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn til Mowi Norway AS for konseptet Marine Donut. Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Subsea Farming AS/Inocap om seks utviklingstillatelser til konseptet Argy. Fiskeridirektoratet har også avslått søknad fra Tombre Fiskeanlegg AS om seks utviklingstillatelser for konseptet SemiTorus.

Avklaring om utviklingstillatelser

29.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Samba AS sin søknad om 6 utviklingstillatelser til konseptet «Hjulet». Fiskeridirektoratet har også avslått NSF AS sin søknad om 12 utviklingstillatelser til konseptet «Green Seafarm».

Avklaring om utviklingstillatelser

21.03.2019

Fiskeridirektoratet har 20. mars avslått søknaden fra Dåfjorden Klekkeri AS om én utviklingstillatelse. Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks AS om fem utviklingstillatelser.