Biomassestatistikk etter fylke

Fylkesvis oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann.

Vær oppmerksom på at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag.

Innrapportert i drift:

Innrapportert beholdning (antall og biomasse) ved månedslutt:

     Beholdning ved månedslutt fordelt på art og utsettsår 2005-2017

Innrapportert forbruk av fôr:

Innrapportert utsett av fisk:

Innrapportert uttak av slaktet fisk (antall og mengde):

     Uttak av slaktet fisk fordelt på art og utsettsår 2005-2017

Produksjonsoversikt:

     Produksjonsoversikt fordelt på art og utsettsår 2005-2017

Svinn (tap) i produksjonen:

     Svinn i produksjonen fordelt på art, årsak og utsettsår 2005-2017