Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer i 2020. Kunngjøringer for fastprisvekst og unntak finner du under.

Kunngjøring av tilbud om 1 prosent kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder:

Søknadskjema for 1 prosent kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder finner du her:

Lenke til søknadsskjema (1 %)

 Her finner du veileder til kapasitetsjusteringsforskriften: 

 

Kunngjøring av tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder og fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering i røde produksjonsområder (unntaksvekst):

Søknadsskjema for unntaksvekst finner du her:

Oppdatert: 21.02.2018