Visningsanlegg

Oppdatert: 14.03.2019

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Fylkesvis oversikt for visningsanlegg:

Rogaland

 • Røvær/Haugesund - Røvær Fjordbruk

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

 • Smøla – Nekton Havbruk AS, telefon 715 42 600

Trøndelag

 • Hitra – Lerøy Midt AS/Kystmuseet/Museene i Sør-Trøndelag
 • Flatanger – Bjørøya Fiskeoppdrett AS
 • Vikna – Salmonor AS
 • Trondheim/Åfjord – Refsnes Laks AS (under etablering)

 Nordland

 • Brønnøy – Norsk Havbrukssenter AS
 • Herøy – Seløy Sjøprodukter AS
 • Gildeskål – Gildeskål Seafood AS
 • Vågan – Aquavisning AS
 • Sortland – Akvakultur i Vesterålen AS
 • Bodø - Salmon Centre
 • Steigen - Cermaq (under etablering)
 • Vestvågøy - Lofoten Sjøprodukter 
 • Vestvågøy - Isqueen (under etablering)

Troms

 • Ibestad – Kleiva Fiskefarm AS
 • Skjervøy – Lerøy Aurora AS
 • Lenvik - SalMar Nord 
 • Tromsø, Kystens Hus/Gratangen - Gratanglaks

Finnmark

 • Alta - NRS Finnmark AS (under etablering)

Oslo

 • Tjuvholmen - Lax Expo AS