Ulovlig salg av sjømat på Facebook

Ofte blir Fiskeridirektoratet tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

Salg av skjell uten at disse er sjekket for gift kan være direkte helsfarlig og Fiskeridirektoratet ser fra tid til annen at privatpersoner tilbyr for eksempel kamskjell i lukkede grupper på Facebook. Bildet under er hentet fra en privat facebookprofil som tilbyr kamskjell til folk i Trondheim og omegn.

ulovleg-sal-sjomat-02-region-midt.JPG

Det er viktig å understreke at skjell skal testes og godkjennes før de tilbys for salg.

Salg skal skje via salgslag

Alt salg av sjømat skal skje via et av de seks salgslagene i Norge. Dette er regulert i fiskesalgslagslova og brudd på loven eller forskrifter som er hjemlet i den kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Ved grove brudd kan straffen bli fengsel i inntil seks år.

Ulovlig salg av fisk og annen sjømat rammer i første omgang de som skal leve av å drive fiske og omsette den til forbrukerne. Ved salg utenom de offisielle salgskanalene får de redusert sin mulighet til å tilby sine produkt. Men i tillegg vil ulovlig salg kunne utgjøre en helsefare fordi verken fisken, skjellene eller skalldyrene har gjennomgått en kvalitetsjekk slik produkter fra godkjente aktører har.

Reglene for salg av fangst

Oppdatert: 27.11.2019