Ny app for fritidsfiske

Denne uken har vi lansert den nye fritidsfiskeappen. Den har fått nytt og mer brukervennlig design og er teknisk oppgradert. Du finner regler for arter og redskap og kan melde fra om redskap du har mistet eller funnet.

Man kan ikke lenger melde mistet og funnet redskap i den gamle appen. Den blir heller ikke oppdatert med nye regler. Derfor må alle gå inn i App Store eller Google Play, søke på «fritidsfiskeappen» og laste ned den nye.

Bare nye data

Direktoratet har tatt et bevisst valg om ikke å ta med oss data fra gammel app over til ny. De gamle dataene om mistet og funnet redskap vil vi legge på fiskeridir.no som en statisk visning, sammen med en levende visning av data fra ny app. Dette jobber vi med å få på plass.

To-tre uker med stabilitetstest

Vi informerer nøkternt om ny app i starten fordi vi først må vite at appen er teknisk stabil. Utover våren og sommeren skal vi gå mer aktivt ut og markedsføre appen skikkelig.

Etter ønske fra brukerne av den gamle appen, bruker vi nå hovedsakelig sjøkart. Vi vet det kan ta litt lang tid å laste ned alle detaljene i et sjøkart og vil vurdere hvilke forbedringer vi eventuelt skal gjøre.

Hovedtema i den nye appen

  • finne alle regler for bruk av fiskeredskap
  • få oversikt over arter og minstemål
  • melde tapt og funnet redskap
  • melde bifangst av sjøpattedyr
  • finne tapt redskap i kart

Hvis du har spørsmål eller andre tilbakemelding, kan de sendes til info@fiskeridir.no.

Oppdatert: 06.05.2020