Du er her:

Rapportering av fangst for turistfiskebedrifter

Oppdatert: 14.08.2018

Driftsmeldinger

14. august kl. 14.10

Vi arbeider med en løsning som gjør at fangstrapporter som ble laget mens vi hadde driftsproblemer (8. august-9. august) vil kunne sendes inn til oss på nytt. Det betyr at man kan hente opp og sende inn påbegynt skjema. Det skal ikke være nødvendig å legge inn fangstdata på nytt.

Vi legger ut ny melding på denne siden så snart dette er klart i skjemaløsningen.

10. august

Vi har dessverre hatt teknisk feil i rapporteringsskjemaet, fra onsdag 8. august kl. 12 til torsdag 9. august kl. 17. I dette tidsrommet fikk brukerne feilmelding når de prøvde å sende inn fangstrapport, og Fiskeridirektoratet har ikke mottatt rapporten.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon over helgen.

Vi beklager problemene dette medfører for våre brukere!

Formål med skjemaet

Obligatorisk registrering frå turisktfiskebedrifter av fangt av desse fem artane: torsk, kveite, uer, steinbit og sei.

Kven skal bruke skjemaet?

Registrerte turistfiskebedrifter.

Kva tid/kor ofte skal det rapporterast?

Minst ein gong per månad.

Korleis skal du rapportere - instruksjonsfilm?

Korleis skal du som driv registrert turistfiskebedrift rapportere fangst (YouTube)

Elektronisk skjema - skal brukast av turistfiskebedrifta

Digitalt skjema for offisiell fangstrapportering

Papirskjema - kan brukast til fangstrapportering frå gjest til bedrift