Du er her:

Rapportering av fangst for turistfiskebedrifter

Oppdatert: 14.08.2018

Formål med skjemaet

Obligatorisk registrering frå turisktfiskebedrifter av fangt av desse fem artane: torsk, kveite, uer, steinbit og sei.

Kven skal bruke skjemaet?

Registrerte turistfiskebedrifter.

Kva tid/kor ofte skal det rapporterast?

Minst ein gong per månad.

Korleis skal du rapportere - instruksjonsfilm?

Korleis skal du som driv registrert turistfiskebedrift rapportere fangst (YouTube)

Elektronisk skjema - skal brukast av turistfiskebedrifta

Digitalt skjema for offisiell fangstrapportering

Papirskjema - kan brukast til fangstrapportering frå gjest til bedrift