Registrering for hummarfiske

Skjema for å registrere deg til å delta i hummarfiske i 2019 vil vere klart i midten av september. Alle som skal fiske hummar må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år. 

Vi minner om at alle teiner skal ha minst to sirkelforma fluktopningar - ei på kvar side av reiskapen (minst 60 mm).

I tillegg skal alle hummarteiner ha minst eitt rømmingshol, som blir halde lukka ved hjelp av nedbrytbar bomullstråd. (På denne sida finn du monteringsrettleiar for bomullstråd/rotnetråd i hummarteiner.)

Registreringsskjema

Registreringsskjema for hummarfiske vil vere klart i god tid før sesongen tek til.

Søkje på vegner av andre

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan bruke det digitale registreringsskjemaet, kan andre søkje på dine vegner. Den som skal søkje for deg må vite:

  • fødselsnummeret ditt
  • namnet og adressa di
  • telefonnummeret ditt
Oppdatert: 20.08.2018