Registrering av turistfiskebedrift

Alle turistfiskeverksemder som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike verksemder. 

Elektronisk skjema for registrering av turistfiskebedrift - i Min side (pålogging via ID-porten) 

Formålet med skjemaet

Du kan registrere ny bedrift eller endre opplysingar dersom bedrifta allereie er registrert.

Kven skal bruke skjemaet

Alle turistfiskeverksemder som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike verksemder. For nokre verksemder er det frivillig å registrere seg. Kriteria for å registrere seg som turistfiskeverksemd

Oppdatert: 03.09.2020