Hva du kan bruke kartløsningen vår til

I Fiskeridirektoratet sin nye kartløsning, Yggdrasil, finner du data fra Fiskeridirektoratet og andre etater som kan brukes i mange sammenhenger. Det er enkelt å søke opp relevant informasjon, vise data i kart og tabell, lage og dele gode kart over kyst- og havområdene, få frem mer informasjon ved å klikke på symbolene, undersøke grunnlagsinformasjon om dataene i tabell, og laste ned data i forskjellige filformater.

For raskt å kunne finne frem til utvalgte data, tilbyr vi nå tre brukergrensesnitt: Fiskeri, akvakultur og plan. Noen tema vil du finne flere steder. Klikk på knappene over for å åpne kartene.

På hvert kart finnes informasjon og en «tips og triks»-knapp (lyspæren) som gir veiledning om bruk av kartverktøyet.

Vi tar forbehold om feil i kart, og feil eller mangler i datasett. Kartene er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan ikke erstatte vanlig saksgang.

Filtrere temalag

For akvakulturdata har vi laget en ny funksjonalitet for å filtrere i temalagene. Du kan velge fra nedtrekkmenyer og sortere ut hvilke objekt som skal være synlig i kartet.

Tabellvisning og nedlasting

Opplysninger om temaene i kartet kan vises i tabell, og det kan sorteres og filtreres. Valgte data kan vises i kart og eksporteres i ulike format.

Egne data

I Yggdrasil er det lett å digitalisere og lagre egne objekt i kartet, laste opp eksisterende kartdata eller legge til karttjenester fra andre leverandører.

Oppdatert: 02.03.2017