Elise Bølgen

E-post: elise.bolgen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 23 584

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen