Anne-Marie Colban

E-post: anne-marie.colban@fiskeridir.no

Telefonnummer: 980 67 823

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling tilsynsrapporter, akvakultur, oppdrett, revisjon, internkontroll, tilsyn med spesialtillateler, IK.akva

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen