Mette Remø - seksjonssjef

E-post: mette.remo@fiskeridir.no

Telefonnummer: 413 31 116

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen