Ruth Lillian Kjæmpenes

E-post: ruth.kjempenes@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 43 976

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder seksjonen

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen