Bjørn-Håvard Rønnevik - seksjonssjef

E-post: bjorn-haavard.ronnevik@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 37 748

Stilling: seksjonssjef ressurskontrollseksjonen

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seksjonssjef ressurskontrollseksjonen region Nord

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen