Leni Marie Lisæter

E-post: Leni-Marie.Lisaeter@fiskeridir.no

Telefonnummer: 990 29 461

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur og marin arealforvaltning. Rømmingsinspeksjonar, Nytek, IK-akvarevisjonar, plansaker etter PBL, uttale til saker etter havne- og farvasslova, kystnære fiskeridata, planrelatert akvakulturforvalting.

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen