Maja K. Rodriguez Brix

E-post: maja-kirkegaard.brix@fiskeridir.no

Telefonnummer: 416 91 457

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Makrell, makrellstørje, biologisk mangfold (bioprospektering), rognkjeks, reker og torsk i NAFO-området, brugde/håbrann/pigghå, dyphavsarter, bunnfisk Island, administrativ inndragning, sekretær i Reguleringsmøtet, flatøsters, østers, virksomhetsplan, j-meldinger (2p)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen