utviklingsseksjonen

Ledes av Anne Kjos Veim. Seksjonens ansatte deltar blant annet i arbeider med forvaltningsplaner for norske havområder, konkurrerende bruk av havet, areal- og verneplaner og i utviklingen av mer effektive og miljøvennlige fangstredskap. Den leder også forskningstokt og opprydning av tapte redskap.


Navn Telefonnummer
Hilde Sofie Berg 908 03 464
Agny Laukeland Bygnes 974 32 086
Anne Kjos Veim 468 12 471
Anne Marie Abotnes 468 03 662
Bård Aarbakke 975 69 198
Dagfinn Lilleng 478 29 822
Gjermund Langedal 930 22 433
Gunnstein Bakke 991 05 452
Modulf Overvik 468 04 147
Olav Kalvenes 40885576
Robert Misund 986 57 387
Thorbjørn Thorvik 468 12 456

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet