Agny Laukeland Bygnes

E-post: agny.bygnes@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 32 086

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Erstatningsordningen for norske fiskere, internasjonale forskningstokt i norske farvann, sameksistens fiske-olje, vindkraft, seismikk, forskningstillatelser

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen