Rune Baug Mjørlund

E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no

Telefonnummer: 952 59 448

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen