Rune Baug Mjørlund

E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no

Telefonnummer: 952 59 448

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

arbeid mot salgslag, rapporter på hjemmeside, fangststatistikk, statistikk fangstdagbok (ERS), koder (fiskeart, redskap, produkter etc.), landingsseddel, sluttseddel, statistikk åpen gruppe, makrellstørje

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen