Fiskeridirektøren

Fiskeridirektør Liv Holmefjord. Foto: © Anette Aase / Fiskeridirektoratet

Liv Holmefjord

Født: 15. juni 1962

Bilder av fiskeridirektør Liv Holmefjord 

Arbeidserfaring:

2008 -                Fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet

2004 – 2008       Assisterende fiskerdirektør, Fiskeridirektoratet

1997 – 2003       Direktør, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Hordaland

1990 – 1997       Førstekonsulent, kontorsjef og konst adm dir, Statens Fiskarbank

1988 – 1990       Førstekonsulent, Fiskeridirektoratet

1987 – 1988       Forskningsassistent, Senter for anvendt forskning, NHH

1986 – 1987       Fiskeristipendiat, London 

Utdanning:

1982 – 1986       Siviløkonom, Norges Handelshøyskole 

Habilitet

Liv Holmefjord eier 9,62 prosent av aksjene i AS Bolaks gjennom sitt heleide investeringsselskap P2H Invest AS. AS Bolaks er et familieeid selskap som driver oppdrett av laks i Hordaland. Holmefjord er derfor inhabil i alle saker som Fiskeridirektoratet sentralt behandler knyttet til selskapet AS Bolaks. Hun er også inhabil i behandlingen av saker i tilknyttede selskap og andre saker der AS Bolaks har særskilte interesser. P2H Invest AS eier også direkte og indirekte gjennom Sævareid Holding AS cirka 4,8 prosent av aksjene i Sævareid Fiskeanlegg AS, et settefiskanlegg med tilknytning til AS Bolaks.

Det er oppnevnt en settefiskeridirektør som behandler sakene der Holmefjord er inhabil.

Fiskeridirektoratet følger generelt reglene i forvaltningsloven når det gjelder habilitet.

Oppdatert: 02.10.2019