To hus tett i tett

Fiskeridirektoratets nyhetssak om de såkalte MOM-undersøkelsene i oppdrett og Havforskningsinstituttets rapport til Miljødirektoratet om mulig påvirkning fra oppdrett på sårbare naturtyper handler om to forskjellige ting.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord med Bryggen i Bergen i bakgrunnen. Foto: © Anette Aase / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

MOM-undersøkelsene dreier seg om miljøtilstanden på bunnen under (B-undersøkelser) og i nærheten av (C-undersøkelser) oppdrettsanleggene i fjordene og langs kysten. Rapporten fra Havforskningsinstituttet peker på at vi mangler kunnskap om hva slags påvirkning oppdrett kan ha på sårbare naturtyper i nærheten av oppdrettsanlegg.

MOM-undersøkelsene som Fiskeridirektoratet samler inn hvert år dreier seg om drift, mens rapporten som Havforskningsinstituttet publiserte samme dag handler om lokalisering av oppdrett.

Dette er altså to forskjellige ting. Miljøtilstanden er stort sett god fordi bunnforholdene tåler påvirkningen fra utslippene, og at oppdrett i stor grad er lokalisert i områder med gode strømforhold.

Tilfeldig

Redaktør Øystein Hage har på kommentarplass i FiskeribladetFiskaren 22. april kokt i hop en sak som viser at han umulig kan ha satt seg inn i hva Fiskeridirektoratets nyhetssak og Havforskningsinstituttets rapport faktisk handler om. Han insinuerer i tillegg at Fiskeridirektoratet har hatt en bevisst kommunikasjonsstrategi rundt offentliggjøringen av MOM-rapporten for å «ta rotta på HI», som han skriver.

Jeg kan forsikre om at tidspunktet for publiseringen fra vår side var planlagt uavhengig av Havforskningsinstituttets publisering. Det ligger ikke noe som helst slags ønske om å nedgradere Havforskningsinstituttets troverdighet med å publisere MOM-oversikten samme dag. En oversikt som tross alt har vært publisert årlig i flere år.

Ikke kaos

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har eksistert tett på hverandre både fysisk og fagmessig i snart 116 år.

Vi har ulike roller og vi kan av og til være faglig uenige, men Havforskningsinstituttet er uansett det viktigste kunnskapsmiljøet vi lener oss på i vårt forvaltningsarbeid – enten det dreier seg om villfisk eller oppdrett.

Jeg kan dermed slå fast at det ikke hersker noe kaos omkring kunnskapen om miljøpåvirkning fra oppdrett. Det betyr ikke at vi ikke fremdeles har behov for mer kunnskap, både om bunnforholdene under oppdrettsanleggene, hvilken påvirkning utslipp fra oppdrett har på sårbare naturtyper og en rekke andre forhold knyttet til menneskenes bruk av havet og kystområdene.

Savner rot i virkeligheten

Det forundrer meg at redaktøren i FiskeribladetFiskaren nok en gang offentlig lanserer påstander uten å sjekke fakta. Nå er det troverdigheten til forskningen omkring oppdrett og «avsløringen» om en åpen konflikt mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet som blir bragt til torgs – en sak som totalt savner rot i virkeligheten.

For å si det igjen: Nyhetsmeldingene som det vises til handler om to forskjellige ting og det er ingen konflikt mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Liv Holmefjord
Fiskeridirektør

Oppdatert: 22.04.2016