Du er her:

Hvithval / Beluga whale

Oppdatert: 13.05.2019

Ikke mat hvalen og hold avstand. Det er anbefalingene fra Fiskeridirektoratet.

Hvit hval - Beluga whale. Foto: © Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har vurdert den nåværende situasjonen til hvalen og har følgende budskap:

  • Vi anbefaler fremdeles at folk ikke mater hvalen.
  • Av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr fraråder vi at folk svømmer med hvaler.
  • Folk bør holde avstand til hvalen slik at den ikke blir skadet og kan få anledning til å tilpasse seg livet i det fri.
  • Vi anbefaler at man inntil videre ikke flytter hvalen.

I Hammerfest

Den folkekjære og lekne hvithvalen som ble oppdaget i Vest-Finnmark i slutten av april har blitt kjendis, og oppholder seg for tiden i havnebassenget i Hammerfest.

Fiskeridirektoratet har vært tilstede i Hammerfest med patruljebåten «Rind» og har også et eget kontor i Hammerfest. Hvalen blir observert forløpende. Det er viktig å få konstatert om den tar til seg mat og om den er i stand til å klare seg selv.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for forvaltning av sjøpattedyr i Norge – med hjemmel i havressurslova.

Vi har nå bedt Havforskningsinstituttet om en faglig vurdering av hva som bør gjøres framover.

Fiskeridirektoratet betrakter både denne og andre hvaler som frittlevende dyr, men hvalen kjent under navnet «Hvaldimir» er tydelig en tam hval vant til menneskelig kontakt. Vi er usikre på om den er i stand til å finne mat på egenhånd, og det er derfor tilrådelig at den får mulighet til å forsøke å klare seg selv.

Organisasjonen Norwegian Orca Survey har fått tillatelse fra Mattilsynet til å feste overvåkingsutstyr på hvalen for å finne ut om den finner mat selv. Data fra disse forsøkene er nå til analyse.

Befridde hvalen fra seletøy

Fiskeridirektoratets sjøtjenesten ble i slutten av april kontaktet av fiskere i Finnmark etter at den kontaktsøkende hvithvalen ble observert utenfor Ingøy i Vest-Finnmark. Hvalen hadde et seletøy festet rundt kroppen.

En av sjøtjenestens oppgaver er å håndtere hval som har gått seg fast i fiskeutstyr eller lignende. Patruljebåten «Rind» satte derfor kursen for Ingøy, hvor hvalen holdt seg i nærheten av fiskebåten til Joar Hesten.

Etter gjentatte forsøk på å løsne seletøyet, gikk Joar Hesten i vannet med våtdrakt og lyktes med å feste hvalfrigjøringsutstyret inspektørene hadde med. Dermed løsnet seletøyet og hvithvalen svømte befridd avgårde.

Publikum kan følge med på www.fiskeridir.no for oppdatert informasjon.

Statement in English

The Directorate of Fisheries is observing the Beluga whale in Hammerfest. The whale is currently staying in the inner harbour of the town.

The Directorate of Fisheries is responsible for management and guidance for marine mammal in Norway. The Directorate of Fisheries has an office in Hammerfest – one of several along the Norwegian coast.

It is important to observere the Beluga whale’s current state and its ability to feed itself. 

The Directorate of Fisheries states that this particular whale should be regarded as a free animal. We hope to determine whether it’s feeding itself and that it will be able to adapt to a life the wild. 

The Directorate of Fisheries, together with local fisherman Joar Hesten, released the beluga whale from a harness near island Ingoy in Finnmark County in northern Norway in the end of April.

The Directorate of Fisheries has assessed the beluga whale’s situation and have the following recommendations:

The Directorate of Fisheries recommend not feeding the whale. It is currently residing in one of the world greatest food trays with abundance of food available.

Concerning safety for both people and animals: The Directorate of Fisheries does not recommend swimming with whales.

The Directorate of Fisheries recommends that we should keep a safe distance to the beluga whale so that it might continue to adapt and thrive in its natural environment.

The Directorate of Fisheries does not recommend moving the beluga whale as long as it is apparent that it can take care of itself. The Directorate of Fisheries will look at possible future solutions to ensure its continued welfare if the whale exhibits any signs of malnourishment or stress from its current situation.

Bilder video / video and photos:

Bilder og video til fri ikke-kommersiell bruk mot kreditering: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet. Dersom du bruker sosiale medier kan du tagge Jørgen på Twitter @jrwiig og Instagram @wiiiig.

English: Photos and video can be used free of charge by news agencies and similar with the following credits: Jorgen Ree Wiig / Norwegian Directorate of Fisheries (Sea Surveillance Service). Other than that you can use it as you like, but if you put it on social media you can tag the photographer on twitter @jrwiig or instagram @wiiiig.

Video/photos here: https://photos.app.goo.gl/FQBrmb5vvzGWcoHr7