Skjul søk

Ønsker å leie snurrevadfartøy

18.03.2015

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie snurrevadfartøy for overvåking av fiskefelt i 2015.

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner

02.03.2015

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør. Fiskeridirektøren overleverte sin anbefaling om ny regionstruktur til fiskeriminister Elisabeth Aspaker mandag 2. mars.

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014

27.01.2015

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.