Brosjyre om Fiskeridirektoratet

Brosjyren «Livet i havet - vårt felles ansvar» beskriver Fiskeridirektoratets rolle og noen av våre oppgaver i havressurs- og akvakulturforvaltningen.

Du kan laste ned brosjyren her, eller bestille den på e-post eller telefon, 908 87 403.

Oppdatert: 23.04.2015