Du er her:

Helhetlige forvaltningsplaner

Oppdatert: 14.11.2014

Norge er en havnasjon med mål om bærekraftig bruk av marine ressurser og økosystemer. De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for alle sine havområder: Barentshavet og Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og  Skagerrak.

Målet med planene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Havforvaltningsplanene viser at Norge tar et helhetlig forvaltningsansvar for sine store havområder.

Det finnes et faglig forum for norske havområder, og der deltar Fiskeridirektoratet sammen med 11 andre etater, som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning. I tillegg deltar Overvåkningsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene.