Nyheter

Kraftig økning i oppdrett av rensefisk

02.06.2014

Produksjon av rensefisk er den nye næringen innen oppdrett av andre marine fiskearter. Det er først og fremst produksjon av rognkjeks som dominerer (95 prosent).

Ungdom kan prøve seg som fiskere

27.05.2014

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører ungdomsfiskeordningen med samme omfang som i fjor. Formålet med ordningen er å bidra positivt til rekrutteringen til næringa.

Øker kystfiskekvoten for fartøy i åpen kystgruppe

23.05.2014

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.