Skjul søk

Stort beslag etter fellesaksjon

02.04.2020

Nyleg  gjennomførte Kystvakten på oppdrag frå Fiskeridirektoratet og politiet ein aksjon mot ein  fritidsfiskar i region Vest der over 100 krepseteiner vart beslaglagt.

Store forskjeller i Norden

31.03.2020

Det nordiske nettverket «Clean Nordic Oceans» (CNO) som ble igangsatt og finansiert av Nordisk Ministerråd har nå lagt fram sin sluttrapport. Rapporten avslører at det er til dels store forskjeller i hvordan de nordiske land håndterer marin forsøpling.

Henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen

30.03.2020

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde i Henningsværstraumen for snurrevad.

Veileder for levendelagring av torsk

27.03.2020

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en veileder for levendelagring av torsk. Veilederen skal sikre at regeleverket for levendelagring etterleves. Fiskeridirektoratets inspektører og Sjøtjeneste vil overvåke og kontrollere at regelverket for levendelagring blir fulgt.

2020- Deltakelse i fisket

25.03.2020

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.