Du er her:
 

Statistikk - yrkesfiske

 

Statistikk - akvakultur

 

Registre

 

Publikasjoner

Lønnsomhets-undersøkelser, nøkkeltall

 

Statistikkbanken

Lag dine egne tabeller og diagrammer av data for akvakultur og fiskeri.

 

Data til forskning

 

Åpne data

og oversikter over åpne og sensitive data

 

Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover...

Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak. Illustrasjon: Fiskeridirketoratet

Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets interaktive visning av fangstdata.

 

Fangstdata som åpne data

Som et ledd i Fiskeridirektoratets målsetting om å gjøre offentlige data mer tilgjengelige, har vi i vinter lagt ut fangstdata for 2000-2019.

 Montasje. Foto © MIR

Åpne data

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelige for brukerne på fiskeridir.no. Her finner du oversikter over både åpne og sensitive data.

«Utvikling i redskapsbruk» fra rapporten «Landa fangst fordelt på redskap». Kilde: Sluttseddelregisteret, Fiskeridirektoratet

Hent dataene på nett

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre data tilgjengelig på nettsidene. Det innebærer at vi har mindre kapasitet til å behandle enkeltforespørsler, og henstiller publikum til selv å hente ut de dataene de er ute etter fra nettsidene.

 

Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).