Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Område

Statistikktype

Oppdaterings-periode

Status

12.12.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-nov 2019

Foreløpig

19.12.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

jun-nov 2019

Foreløpig

19.12.19

Fiske/fangst

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2018

Endelig

2020

07.01.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. fylke

2019

Foreløpig

07.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. fylke

2019

Foreløpig

08.01.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2019

Foreløpig

09.01.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2019

Foreløpig

10.01.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. kommune

2019

Foreløpig

10.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. kommune

2019

Foreløpig

16.01.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2019

Foreløpig

16.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. fylke

2019

Foreløpig

23.01.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet for 2020

2020

Foreløpig

30.01.20

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2019

Endelig

06.02.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. kommune

2019

Foreløpig

13.02.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan 2019

Foreløpig

13.02.20

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter hovedyrke/biyrke, kjønn, alder pr. fylke

2019

Foreløpig

20.02.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

aug 2019-jan 2020

Foreløpig

20.02.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper pr. fylke

2019

Foreløpig

20.02.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter gjennomsnittsalder

2019

Foreløpig

27.02.20

Fiske/fangst

Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)

2019

Foreløpig

05.03.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

2019

Foreløpig

12.03.20

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-feb 2020

Foreløpig

19.03.20

Akvakultur

Biomassestatistikk

sep 2019-feb 2020

Foreløpig

26.03.20

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

2019

Publikasjon

Publisert tidligere i 2019:

07.01.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. fylke

2018

Foreløpig

07.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. fylke

2018

Foreløpig

10.01.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2018

Foreløpig

10.01.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2018

Foreløpig

11.01.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy pr. kommune

2018

Foreløpig

11.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet pr. kommune

2018

Foreløpig

17.01.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2018

Foreløpig

17.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. fylke

2018

Foreløpig

24.01.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet for 2019

2019

Foreløpig

31.01.19

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2019

Endelig

07.02.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter alder pr. kommune

2018

Foreløpig

07.02.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan 2019

Foreløpig

14.02.19

Fiske/fangst

Fiskermanntallet etter hovedyrke/biyrke, kjønn, alder, pr. fylke

2018

Foreløpig

21.02.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

aug 2018 - jan 2019

Foreløpig

21.02.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper pr. fylke

2018

Foreløpig

21.02.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy etter gjennomsnittsalder

2018

Foreløpig

28.02.19

Fiske/fangst

Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)

2018

Foreløpig

07.03.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

2018

Foreløpig

07.03.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-feb 2018

Foreløpig

21.03.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

sep 2018 - feb 2019

Foreløpig

28.03.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakeradganger

2018

Publikasjon

04.04.19

Fiske/fangst

Økonomiske og biologiske nøkkeltall frå dei norske fiskeria

2018

Publikasjon

11.04.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mar 2019

Foreløpig

25.04.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

okt 2018-mar 2019

Foreløpig

09.05.19

Fiske/fangst

Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2018

Endelig

09.05.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-apr 2019

Foreløpig

16.05.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

nov 2018-apr 2019

Foreløpig

29.05.19

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2018

Foreløpig

29.05.19

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2018

Publikasjon

13.06.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-mai 2019

Foreløpig

20.06.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

des 2018-mai 2019

Foreløpig

11.07.19

Akvakultur

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

2018

Publikasjon

18.07.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jun 2019

Foreløpig

18.07.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

jan-jun 2019

Foreløpig

08.08.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-jul 2019

Foreløpig

15.08.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

feb-jul 2019

Foreløpig

12.09.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-aug 2019

Foreløpig

19.09.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

mar-aug 2019

Foreløpig

10.10.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-sep 2019

Foreløpig

17.10.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

mar-sep 2019

Foreløpig

24.10.19

Akvakultur

Statistikk for akvakultur

2018

Endelig

07.11.19

Akvakultur

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

2018

Publikasjon

07.11.19

Akvakultur

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

2018

Endelig

07.11.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk

2018

Endelig

07.11.19

Fiske/fangst

Fiskefartøy og fiskarmanntallet

2018

Endelig

14.11.19

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-okt 2019

Foreløpig

21.11.19

Akvakultur

Biomassestatistikk

mai-okt 2019

Foreløpig