Turistfiske av kongekrabbe 2020

Turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan nå søke om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2020. Søknadsfristen er 18.01.2020.

Alle foretak må bruke nytt søknadsskjemaet. Dette gjelder også de som har sendt inn søknad for 2020 og brukt fjorårets skjema.

Skjema for turistfiske av kongekrabbe

Nytt for 2020 er at hver bedrift vil bli tildelt en egen garantert individuell kvote/avsetning. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet.

I søknadsskjema er det mulig å føre opp ønsket behov. Vi minner om at fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter er en opplevelsesbasert aktivitet, og at for 2020 er det satt en gruppekvote på 13 tonn.

Den enkelte bedrift/foretak er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ny sjanse til sommeren

Bedrifter som ikke sender inn søknad innen 18.01.20 får ny mulighet sommeren 2020 til å søke om tillatelse til å delta i fangst for perioden 01.07.20 - 31.12.20.

Henvendelser om fangst av kongekrabbe for turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan sendes til Fiskeridirektoratet region Nord.

Retningslinjer for fangst av kongekrabbe i 2020 vil bli lagt ut på våre nettsider når svar på søknad (vedtak) blir sendt ut.

Oppdatert: 08.01.2020