Tapte fiskereiskap og spøkelsesfiske

Tapte fiskereiskap som står att på havbotnen forsøplar havet og øydelegg fisk og skaldyr som går i. Det er svært viktig at alle som har tapt fiskereiskap, eller kjenner til at så har skjedd, melder frå til Fiskeridirektoratet. Vi kan då vurdere å gå til desse områda under vårt årlege oppreinskingstokt.

Opprydning av tapte fikeredskap. Foto: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har hatt årlege oppreinskingar på fiskefelt sidan tidleg på 1980-talet.  Fram til 2014 er cirka 18 000 garn og store mengder annan reiskap som tau og trålwire henta opp.

Å fjerne garn og teiner frå botnen er viktig for å unngå at fisk og skaldyr går i, spøkelsesfiske som det vert kalla. Ein unngår og at ny reiskap hengjer seg fast i den gamle.

Meld frå om tapte reiskap

Ein fiskar som misser reiskap pliktar å sokne etter den. Jf. Utøvelsesforskrifta § 78. Om dette ikkje lukkast, skal fiskaren melde tapet til Kystvaktsentralen, telefon: 07611.

For fartøy med elektronisk fangstdagbok kan det også rapporterast om tapt reiskap gjennom dagboka.

Bruk appen vår til å melde frå om tapte reiskap

I vår app for fritidsfiske er det ein funksjon for å melde tapt reiskap. Der kan du melde frå til oss dersom du misser reiskap, men også dersom du finn reiskap som andre har mist.

Hugs at du må fylle ut alle felt for å få sendt inn skjemaet i appen.

Du kan laste ned appen gratis til både iPhone og Adroid.

Funnet fiskeredskap i kart 

Kartet viser hvor og hva slags tapte fiskeredskap Fiskeridirektoratet hentet opp på tokt i 2017, 2018 og 2019. (Som default vises bare 2019.)

Hvis du trykker på lenken «Fullversjon» nederst i kartbildet, vil dette kartet åpnes i nytt vindu i vår kartløsning Yggdrasil.

Funn av tapte redskap i kartverktøyet Yggdrasil

Film om spøkelsesfiske

Oppdatert: 27.09.2018