Viderefører enklere og mer praktiske løsninger for kravene til landingsforskriften

– Ordningene som videreføres gir kjøpere og mottakere av fisk enklere og mer praktiske løsninger for å etterfølge landingsforskriftens krav til veiing og krav til adskillelse, sier seksjonssjef ved kontrollseksjonen Thord Monsen.

Følgende ordninger videreføres:

  • Landingsforskriften § 5 – Prøveordning for fastsettelse av artssammensetning ved veiing av utkast fra pelagiske fangster
  • Landingsforskriften § 17 – Splitting av sedler
  • Landingsforskriften § 17 – Små kvanta fisk

Fiskeridirektoratet presiserer at næringen selv er ansvarlig for å organisere egen drift og mottaksstruktur på en slik måte at det er mulig å etterfølge kravene i landingsforskriften.

Oppdatert: 24.10.2017