Du er her:

To krillkonsesjoner lyses ut

Oppdatert: 10.04.2018

Fiskeridirektoratet lyser nå ut to nye konsesjoner for fisket etter krill i Antarktis. Søknader må sendes Fiskeridirektoratet innen 15. juni.

Fiskeridirektoratet er bedt av Nærings- og fiskeridepartementet om å lyse ut og tildele to nye konsesjoner til å fiske krill i området som forvaltes av kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR-området).

Fiskeridirektoratet lyser på denne bakgrunn ut to nye tillatelser til å fiske krill, (jf. § 4 i forskrift av 2. mars 2007 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon).

Søknaden sendes til:

Fiskeridirektoratet, 
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen.