Du er her:

Oppdatert handlingsplan for hendelser med hval

Oppdatert: 07.11.2018

Under sildefisket er det stor risiko for at hval havner i nota eller vikler seg inn i redskapen på en eller annen måte. I tillegg skjer det til tider at hval kommer seg inn i oppdrettsmerder eller at hval strander på kysten.

Felles for slike hendelser er at de krever en eller annen form for handling. Fiskeridirektoratet har en egen handlingsplan for hvordan man skal håndtere uønskede hendelser med hval og denne er nå oppdatert og tilgjengelig.

Farlige situasjoner

Flere ganger har hval kommet seg inn i nøter eller viklet seg inn i redskap og på den måten ført til farlige situasjoner. Dersom en hval har kommet seg inn i en not under fiske vil dette kunne føre til neddreping av sild eller til at hvalen blir skadet eller dør.

Alle hendelser med hval skal varsles umiddelbart til Fiskeridirektoratet ved FMC og Fiskeridirektoratet har ansvaret for hvordan situasjoner med hval skal håndteres. Handlingsplanen tar for seg flere ulike situasjoner der hval er involvert.