Du er her:

Forslag til endring av deltakerforskriften 2019

Oppdatert: 06.12.2018

Fiskeridirektoratet har lagt frem forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2019 (deltakerforskriften).

Forslaget til forskrift ble sendt ut på høring 19.9.2018, med høringsfrist 2.11.2018.

I høyre kolonne finner man lenke til høringen.