Periodevis stenging av kongekrabbefiske

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Det er ikke tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.

For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, se J-12-2020.

For nærmere detaljer om tidsperiode utenfor kvoteregulert område, se J-18-2020.

Oppdatert: 21.08.2020