Aktsomhetsområder

Det er Kystvakten som i de fleste tilfellene etablerer aktsomhetsområder, basert på innsamla data. Denne informasjonen kan være data fra fangster i området med stor innblanding av yngel, fisk under minstemål eller arter som fiskeflåten i området ikke har kvote på. 

Ikke stengt

Det er ikke forbudt å fiske i et aktsomhetsområde, slik det er i et stengt område, men det er stor risiko for å bryte regelverket ved å gå inn og fiske der.

Konsekvensene ved å gå inn i aktsomhetsområdet og å eventuelt bryte regelverket må i så fall fiskefartøyet og skipperen om bord ta. Skipperen kan ikke bli skyldfri ved å påberope prøvehal eller god tro.

Rask beslutning

I mange tilfeller kan etablering av et aktsomhetsområde være en forløper for å stenge et område for visse typer fiskeri eller redskap.

Forskjellen er at et aktsomhetsområde kan bli etablert straks innsamla data er vurdert, mens å stenge et fiskefelt krever en annen, mer formell og tidkrevende prosedyre.

Aktsomhetsområder i 2013 - 2020

 Fra

Til og med

Koordinater for aktsomhetsområdet

Bakgrunnsinformasjon

03.08.20 kl. 10:00 UTC

17.08.20 kl. 10:00 UTC

5703.0N-00445.0E
5642.0N-00445.0E
5642.0N-00357.0E
5703.0N-00357.0E

Aktsomhetsområde etablert på Store Fiskebank 03.08.2020

18.06.20
kl. 00:00
norsk tid

23.06.20
kl. 24:00
norsk tid

5721.0N-00436.0E
5711.0N-00436.0E
5711.0N-00502.0E
5721.0N-00502.0E

Aktsomhetsområde etablert på Ytterbanken 18.06.2020
Aktsomhetsområde etablert på Ytterbanken 18.06.2020

06.06.20 kl. 00:00 UTC

20.06.20 kl. 24:00 UTC

5727.0N-00550.0E
5727.0N-00642.0E
5706.3N-00642.0E
5650.6N-00550.0E

Aktsomhetsområde.JPG
Aktsomhetsområde1.JPG

21.05.2020 at 00:00 UTC 

5.06.2020 at 24:00 UTC

5721.0N-00405.0E
5745.0N-00347.0E
5755.3N-00309.0E
5721.0N-00309.0E

aktsomhetsomrade-kart1-21052020.JPG
aktsomhetsomrade-kart2-210520.JPG

09.05.20
kl 12:00 UTC 

23.05.20
kl 12:00 UTC

5745.0N-00347.0E
5745.0N-00414.0E
5721.0N-00414.0E
5721.0N-00405.0E

06.05.20
kl 12:00 UTC

20.05.20 kl12:00 UTC 

1. 5721.0N-00309.0E
2. 5755.3N-00309.0E
3. 5803.0N-00240.0E
4. 5721.0N-00240.0E

04.05.20
kl 12.00 UTC

18.05.20 
kl 12.00 UTC

1. 5721.0N-00405.0E
2. 5745.0N-00347.0E
3. 5755.3N-00309.0E
4. 5721.0N-00309.0E

17.04.18

02.05.18

1. 5721.0N-00428.0E
2. 5706.0N-00428.0E
3. 5706.0N-00621.0E
4. 5721.0N-00621.0E

14.03.18

28.03.18

1. 5647.5N-00540.0E
2. 5706.0N-00519.0E
3. 5718.0N-00615.0E
4. 5708.0N-00648.0E,
videre langs NØS yttergrense til pos 1.

08.05.17

21.05.17

5741.0N-00410.0E
5741.0N-00434.0E
5731.0N-00434.0E
5731.0N-00410.0E

07.04.16
kl 02.00

24.04.16
kl 02.00

NB: Åpnet 12.04.16

57 40N - 006 32E
57 37N - 006 32E
57 32N - 006 51E
57 32N - 007 29E
57 34N - 007 29E
57 35N - 007 00E

16.03.16
kl 14.00

29.03.16
kl 24.00

5742.0N-00607.0E
5748.0N-00551.5E
5753.0N-00541.0E
5758.5N-00527.5E
5800.0N-00530.0E
5754.0N-00544.0E
5743.0N-00609.0E

09.03.16 kl. 12

22.03.16 kl. 24

5736.0N-00700.0E
5730.0N-00700.0E
5730.0N-00746.0E
5736.0N-00746.0E

26.02.16

10.03.16

5930.0N-00325.0E
5930.0N-00305.0E
6015.0N-00305.0E
6015.0N-00325.0E

28.09.15

04.10.15

5804.0N-00409.0E
5753.0N-00409.0E
5753.0N-00442.0E
5804.0N-00442.0E

19.06.15

03.07.15

5815.0N-00230.0E
5810.0N-00255.0E
5840.0N-00315.0E
5846.0N-00250.0E

21.09.13 kl. 16.00 UTC

05.10.13
kl. 16.00 UTC

5650.0N-00425.0E
5650.0N-00500.0E
5635.0N-00500.0E
5635.0N-00425.0E

16.06.13
kl. 22.00 UTC

30.06.13
kl. 22.00 UTC

5654.0N-00344.0E
5654.0N-00435.0E
5631.0N-00435.0E
5631.0N-00344.0E

21.05.13

04.06.13

5640.0N-00235.0E
5606.0N-00315.0E
5618.0N-00400.0E
5640.0N-00400.0E
5702.0N-00224.0E
5640.0N-00235.0E

01.05.13

Inntil videre beskjed

5640.0N - 00235.0E
5606.0N - 00315.0E
5618.0N - 00400.0E
5640.0N - 00400.0E
5640.0N - 00235.0E

27.04.13

(kl.22.00)

10.05.13

(kl. 22.00)

5715.0N - 00710.0E
5730.0N - 00600.0E
5730.0N - 00530.0E
5645.0N - 00530.0E
5715.0N - 00710.0E

01.04.2013

14.04.2013

5631.0N - 00251.0E
5657.0N - 00229.0E
5717.0N - 00458.0E
5637.0N - 00417.0E
5623.0N - 00319.0E

Oppdatert: 03.08.2020