Åpning av tre områder på Storfjordrenna, sør for Spitsbergenbanken og nordøst av Bjørnøya innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning tre områder innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad. De tre områdene ligger på Storfjordrenna, sør for Spitsbergenbanken og nordøst av Bjørnøya.

Bakgrunn for åpningen

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 996 44 225

Oppdatert: 17.09.2019