Dagstenging av fisket etter norsk vårgytende sild (NVG-sild) på Haltenbanken

Fiskeridirektoratet region Midt innfører med øyeblikkelig virkning dagstenging i fisket etter NVG-sild på Haltenbanken. Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG-sild nord for 64⁰N og sør for 65⁰N i tidsrommet fra kl. 08:00 til kl. 18:00. Forbudet gjelder inntil det blir opphevet.

Henvendelser: Seksjonssjef Karl Anton Lorgen, region Midt, 950 88 160

Oppdatert: 25.02.2020