Endring av grensene for området på Varanger i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Varanger i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument: 

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 14.05.2020