Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket mer enn 3 000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

Beslutningen har virkning fra og med torsdag 14. mai, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.   

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39, Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225

Oppdatert: 11.05.2020