Økt tobiskvote

Havforskningsinstituttet har tilrådet en økning i den foreløpige tobiskvoten for 2020 fra 70 000 tonn til 110 000 tonn. Andre endringer anbefales ikke.

Fiskeridirektoratet har besluttet å følge rådet. Kvoteenheten i tobisfisket i 2020 settes til 3,82 med øyeblikkelig virkning.

Henvendelser: 
Andreas Haugstvedt, 400 70 506
Snorri Runar Palmason, 46 804 072

Oppdatert: 06.05.2020