Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 300 tonn. Ny maksimalkvote er 1 500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39

Oppdatert: 20.05.2020